Video Giới Thiệu Video Intro

CASIO COUPLE

Tóm tắt sự kiện kỷ niệm 35 năm của G-SHOCK được tổ chức tại Mỹ

G-Shock Unbreakable Challenge Day 2018