TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG THỢ BẢO HÀNH ĐỒNG HỒ
24/04/2018

TUYỂN DỤNG THỢ BẢO HÀNH ĐỒNG HỒ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -  Nhận đồng hồ từ khách hàng, Thông báo tình trạng sản phẩm. -     Sửa chữa, bảo hành & chăm sóc sản phẩm   YÊU CẦU:Có kinh nghiệm...

Read more
TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
24/04/2018

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:-     Giúp Tổng Giám đốc đôn đốc, kiểm tra tiến trình, tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận, phòng ban trong Công ty....

Read more
TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG_CN HÀ NỘI
24/04/2018

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG_CN HÀ NỘI

1.      MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -          Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho hệ thống các cửa hàng. -          Điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh của nhân viên trong khu vực phụ...

Read more
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
24/04/2018

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh cho nhân viên trực thuộc theo chỉ tiêu doanh thu.Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện...

Read more
TUYỂN DỤNG IT PHẦM MỀM
24/04/2018

TUYỂN DỤNG IT PHẦM MỀM

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tham gia quá trình xây dựng, phát triển các công cụ rời để hỗ trợ công việc tận dụng khả năng lập trình phần...

Read more